Συνέντευξη του Christos D. Κatsanos στο πλαίσιο του σεμιναρίου “Υδροπονικό Θερμοκήπιο και Συμβολαιακή Γεωργία”

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Christos D. Κatsanos στο πλαίσιο του σεμιναρίου “Υδροπονικό Θερμοκήπιο και Συμβολαιακή Γεωργία” που πραγματοποιήθηκε από το κέντρο “Δήμητρα” στη Δράμα

DKG GROUP

Instagram