Σεμινάριο Ελληνικού Χλωριδικού Πλούτου που διοργάνωσε ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ 2/6/2015

Το IRTC συμμετείχε στο 5θήμερο σεμινάριο Ελληνικού Χλωριδικού Πλούτου που διοργάνωσε ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ.
Το σεμινάριο αφορούσε τα Αυτοφυή Ελληνικά Φυτά από τον πολλαπλασιασμό και την καλλιέργεια μέχριν την εμπορία και το επιχειρείν.
Τo IRTC εκπροσώπησε ο Χρήστος Δ. Κατσάνος ο οποίος και συζήτησε με τους συμμετέχοντες θέματα branding για μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται είτε στο στάδιο της ιδέας (start ups) είτε στις αρχικές φάσεις του επιχειρείν.


DKG GROUP

Instagram